Портрет - Жарко Данчуо

Жарко Данчуо је певач забавне и староградске музике. Певао је у групи „Роботи” од 1963. до 1966. године, а затим је до 1971. године наступао самостално, изводећи поп музику. Заједно са Далиборком Стојшић, Мињом Суботом и Лидијом Кодрич сачињавао је групу „Оне и они” и са њима је наступао до 1975. године. Учествовао је на бројним музичким фестивалима. Један део његовог музичког репертоара сачињавају композиције које се и данас радо слушају: „Катaрина”, „Кућа излазећег сунца”, „Анита”, „Лети мој голубе”, „Дунав тихо тече”…