Компас - Јамајка - Менто

Менто је стил јамајчанске музике, настао стапањем музичких елемената афричке и европске традиције. Инструментаријум који изводи менто нумере се углавном састоји из акустичних инструмената: гитаре, бенџа, бубњева. Meнто је велики утицај на настанак стилова попут регеа и ска музике. Врхунац популарности је достигао током четрдесетих и педесетих година прошлог века. Слушамо:

Everard Williams - „Healing in the balm yard",
Lord Messam - „Take her to Jamaica",
Lord Fly with Dan Williams - „Blu lu lup",
The Jolly boys - „Take me back to Jamaica".