Компас - Аргентина

Танго је национални симбол Аргентине, веома познат и омиљен широм планете. Овај популарни плес је у октобру 2009. године и званично проглашен делом светске културне баштине. Док игла нашег„Компаса“ буде поигравала у ритму танга, слушаћемо познате танго нумере: Caravelli orchestra, „Ole gaupa“, Henry Arland, „Blue tango“, The Argentinian orchestra, „La cumparatista“, Hugo Strasser, „Parisier tango“, The Argentinian orchestra, „Tango del amor“, The Argentinian orchestra, „Jalousie“.