Компас - Фадо

Фадо - музички жанр који карактеришу сетне мелодије и текстови. Настао у Португалу око 1820. Постоје две главне врсте: лисабонски и коимбрански фадо. Лисабонски стил је популарнији, док је коимбрански префињенији. Модерни фадо је јако популаран у Португалу, а и шире.