Музичка плетеница

Музичка плетеница представља својеврстан звучни музеј у коме су главни експонати сачувани аудио-записи музике и говора, наших стваралаца и извођача, али и значајних представника националне музике других балканских народа, углавном наших суседа. Нека од тих издања стара су читав век. Испреплетаност мелодијско-хармонско-ритмичких тема код народа Балкана створила је изузетно богатство стилизоване народне музике. Отуда и инспирација за наслов емисије Музичка плетеница.