Медаљон - Бранимир Стошић

„Медаљонˮ посвећујемо Бранимиру Стошићу – Кацету, певачу и чувару врањског мелоса. Потиче из породице у којој се неговала стара врањска градска песма. Банетов отац Јован Стошић је био изванредан певач, као и стриц Предраг, чији се глас могао чути и на таласима Радио Београда педесетих година 20. века. Бранимир често наступа, учествује на различитим манифестацијама у родном граду и широм Србије, сарађује са Удружењем „ВЕДˮ које је посвећено наслеђу Врања, а редован је и учесник догађаја у организацији Музичке продукције РТС. За Звучни архив наше медијске куће објавио је немали број снимака. Неке од песама по чијем је тумачењу Бранимир препознатљив јесу. „Петлови појевˮ, „Тоља амамџијаˮ, „Магдо, мори, Магдоˮ...