Винил - Од сабаха до акшама - Миле Воскар

Тенор Миле Милутиновић – Воскар (1887 – 1950) снимио је босанску севдалинку „Од сабаха до акшамаˮ у периоду између два светска рата. На снимку, Милета прати оркестар чувеног ромског виолинисте Душана Попаза (1906 – 1966).