Читај ми!

Свирај свирче

Шаргија је врло специфичан, комплексан жичани трзалачки музички инструмент због четвртстепено алтерованих (нетемперованих) природних тонова, свирања у четвртстепено умањеним или прекомерним секундама које, као интервали, нису дефинисане ни у једној хармонској студији, али то је већ академска етномузиколошка тематика. Зато се ''слаже'', искључиво са гудачким и неким дувачким инструментима.

„Шаргијање нове димензијеˮ није типична свирка коју практикују народни извођачи на шаргији. Кроз друге иновативне могућности овог инструмента, предлажући неуобичајена хармонска и мелодијска решења, Филиповић открива сасвим нову, аутентичну музику.