Медаљон - Марко Нешић

Простор рубрике дајемо композицијама Марка Нешића (1873 – 1938), славног тамбураша и аутора више од 200 композиција. Свирао је прим, брач и шаргију. Био је шеф неколико тамбурашких оркестара. Објавио је и књигу „Школа за тамбуруˮ. Многе његове композиције су дубоко зашле у народ, те почеле да се доживљавају као аутентичне народне песме или, пак, староградске нумере. Међу њима су: „Богата сам, имам свегаˮ, „Донес' ми вина, крчмарицеˮ, „Кад сам био млађан ловац јаˮ, „Ђувегије, где сте, да стеˮ и многе друге.