Винил - Жикино коло - Капела Баке Цицварић

Снимак мелодије „Жикино колоˮ доноси звук Циганске капеле Баке Цицварића, певача, виолинисте, текстописца и композитора. Нумера је снимљена почетком 20. века.