Винил - Имам дику - Јоца Млинко Мимика

Песму „Имам дикуˮ слушамо у извођењу Јосипа Млинка – Јоце Мимике и његовог Тамбурашког оркестра „Лираˮ. Снимак је начињен почетком 20. века.