1001 Траг - Село моје крај Мораве - Новица Неговановић

Каква је предисторија песме „Село моје крај Моравеˮ? О томе говори њен интерпретатор Новица Неговановић.