Медаљон - Радослав Граић

Простор рубрике дајемо Радославу Граићу, композитору и певачу. Каријеру самосталног вокалног извођача отпочео је крајем педесетих година 20. века, градећи репертоар народних, староградских песама и шлагера. Почетком шездесетих све више се окреће композиторском раду. Међу Граићеве најпознатије композиције спадају: „Мито, бекријоˮ, „Хеј, крчмарицеˮ, „Лудуј, срце, лудујˮ, „Стани, зороˮ...