Винил - Златна гривна - Едо Љубић

Представљамо нумеру „Златна гривнаˮ у извођењу тамбураша и певача Еде Љубића (1912 – 1993) уз пратњу Тамбурашког збора „Банатˮ. Снимак ове песме, коју потписују композитор Станислав Бинички (1872 – 1942) и песник Алекса Шантић (1868 – 1924) потиче из прве половине 20. века.