1001 Траг - Поцепан капут - НО Бранка Белобрка

Садржај рубрике чине прича о Шиљи, „нишкој уличној легендиˮ, и нумера „Поцепан капутˮ, коју изводи Народни оркестар Бранка Белобрка.