Медаљон - Слободан Никитовић

Рубрику посвећујемо Слободану Никитовићу, уметнику на фрули и другим традиционалним дувачким инструментима. С обзиром на изузетну музикалност и свирачку технику, Слободана су тражили многи оркестри. Био је члан ансамбала Драгана Александрића, Томице Миљића, Мидорага Јашаревића, Бокија Милошевића, Бранимира Ђокића, Жарка Милановића и Радојке Живковић. Највише издања објавио је током седамдесетих година.