1001 Траг - Мој живот је моје благо - Љубиша Стојановић Луис

Песма „Мој живот је моје благоˮ је оличење специфичне емотивности која је красила интерпретацију Љубише Стојановића Луиса (1952 – 2011). О томе говоримо у рубрици „1001 трагˮ.