Винил - Сјај месече, свашта знаш - Душан Јовановић

Душан Јовановић и Тамбурашки оркестар „Ораоˮ снимили су песму „Сјај, месече, свашта знашˮ у Њујорку, 1925. године. Аутор нумере је Марко Нешић.