Винил - Дуде бело дуде - Теодора Арсеновић

Глумица и певачица Теодора Тода Арсеновић (1885 – 1960), снимила је песму „Дуде, бело Дудеˮ двадесетих година 20. века.