1001 Траг - Девојка виче са висока брда - Силвана Арменулић

Изабрали смо народну песму „Девојка виче са висока брдаˮ и Силвану Арменулић. Песма нас је инспирисала да „трагамоˮ о њеној историјској позадини, добу Султана Селима Трећег (1761 – 1808), једној уредби о забрани кретања по мраку...