Медаљон - Хамдија Шахинпашић

Простор рубрике дајемо Хамдији Шахинпашићу (1914 – 2003), интерпретатору севдалинки и сакупљачу народних епских и лирских песама из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије, Македоније, а нарочито из пљеваљског краја. Док је певао, себе је увек пратио на тамбури. Био је солиста Радио Титограда, Од Хамдије су многи учили како треба да се пева, па и сама Ксенија Цицварић. Етномузиколог Миодраг Васиљевић је снимио и нотама забележио више од триста песама које му је Хамдија отпевао.