1001 Траг - Ој весела веселице - Ксенија Цицварић

Говоримо о Ксенији Цицварић (1929 – 1997) и слушамо је у песми „Ој, весела, веселицеˮ.