Тамбурица златна жица

Златне жице тамбурице разгалиће ваше срце.