1001 Траг - Врање моје жуто цвеће - Владета Кандић

„Трагамоˮ за феноменом врањске песме и слушамо композицију Владете Кандића – Бата Канде, „Врање, моје жуто цвећеˮ, у његовом извођењу.