Винил - Аница овце чувала - Владо Константиновић

Народну песму „Аница овце чувалаˮ слушамо у извођењу Владе Константиновића и Тамбурашког збора „Банатˮ. Снимак је забележен у Њујорку, јуна 1930. године.