Старинарница - Посело ударено мокром чарапом

Слушамо емисију Радио Београда 1, „Приче о селуˮ из 2004. године.