Винил - Дању орем - Мијат Мијатовић

Јединствени глас Мијата Мијатовића (1887–1937), београдског певача, правника и адвоката, слушамо у песми „Дању орем”, снимљеној у првим деценијама 20. века. Лагани, рубато темпо нумере даје простор Мијатовој раскошној динамици и дивним украсима.