1001 Траг - Море бел пелине - Василија Радојчић

У данашњем „1001 трагу” слушамо песму „Море, бел’ пелине”, у интерпретацији Василије Радојчић, уз подсећање на биљку пелин, њена својства и место у свадбеном ритуалу.