1001 Траг - Опанчићи ситан вез - Предраг Живковић Тозовац

Предраг Живковић Тозовац на свом репертоару има песму „Опанчићи, ситан везˮ. У стиховима се помиње, један од најкарактеристичнијих елемената српске народне ношње, којем посвећујемо данашњу рубрику.