Винил - Четир коња дебела - Васа и Мирко Буквић

Песму „Четир' коња дебелаˮ слушамо у извођењу Васе и Мирка Буквића и њиховог тамбурашког друштва. Васо је био одличан певач, али и утицајан примаш, кога је чак и велики Мартин Капуђи истакао као свог узора. Овај снимак је објављен 1928. године под етикетом „Columbia Recordsˮ.