Винил - Коло Бранка Радичевића - Тамбурашки оркерстар Јоргован

Представљамо изванредан стари снимак нумере „Коло Бранка Радичевићаˮ и Тамбурашки оркестар „Јоргованˮ из Америке, у чијем саставу су били Илија Мишковић, Ђоко Докић, Никола Плавшић, Тодор Петровић и Мирко Колесар. Песма је снимљена у Њујорку 24. јуна 1926. године.