Винил - Алај шалај – Даве Зупковић

Дејв Зупковић ( 1920 – 1963), рођен у Охају, у српској породици, био је цењени амерички тамбураш и вођа оркестра, познат и као „Краљ тамбурицеˮ. Мада је свирао и виолину, бенџо и гитару, његов заштитни знак је била бугарија. Након Другог светског рата вратио се активном музицирању, наступима и снимању плоча за америчке куће „Balkan Recordsˮ, „Continentalˮ и „RCA Victorˮ. Снимио је преко 85 песама. Међу њима је и „Алај, шалајˮ, коју слушамо у данашњој рубрици „Винилˮ.