1001 Траг - Јесен стиже дуњо моја - Звонко Богдан

Данас пратимо „траговеˮ на тлу Војводине. Залазимо у свет песама које су ушле у народ, дошавши из неких другачијих миљеа. Но, без озбира на то који их је софистицирани песник или композитор створио, оне су несметано зашле у фолклор захваљујући органској блискости појединца из интелектуалне средине са народним извором. Такви су били, на пример, композитор Исидор Бајић (1878 - 1915) и песник Милорад Петровић Сељанчица (1875 – 1921), који потписују љубавну песму „Јесен стиже, дуњо мојаˮ. Лепоту ове „народнеˮ песме донеће нам аутентични глас Звонка Богдана.