Винил - Ништа лепше ни милије нема - Душан Јовановић

У Њујорку је 1925. године снимљена дивна верзија старе народне песме са простора Војводине – „Ништа лепше ни милије немаˮ. Слушајући нумеру упознајемо се и са некадашњим стилом тамбурашке свирке и певања уз овакав тип ансамбла, предоченим гласом Душана Јовановића и тамбурашким оркестром „Ораоˮ.