Винил - Хладан ветар пољем пири - Ната Павловић

У данашњој рубрици слушамо песму ”Хладан ветар пољем пири” у извођењу Нате Павловић, солисте Радио Београда у првој половини 20. века.