Шта рече?

Абдал, бабаћко, банзов, врцна, манџика, лудна - да ли вам је позната нека од ових речи? А шта значи када за некога кажу големи се или истриса се?

Све ове и многе друге речи можете да пронађете у дигитализованом Речнику старог говора Ниша и околине који је покренут на иницијативу редакције нишког часописа Слово југа. Речник се налази на интернет порталу часописа и свако може да га допуни тако што ће додати реч и написати њено значење. На овај начин остаће траг о заједничком раду а старе и ретке речи биће сачуване од заборава. О Речнику старог говора Ниша и околине, заборављеним али и речима које су данас у употреби за Правац 202 говори Драган Илић, уредник часописа Слово југа.

Водитељ Ивана Весић