Финале - 2020/27

Пролази 10 песама у две категорије. Аутор и вoдитељ: Олга Кепчија