Медијска конструкција другог тела

Алекса Милановић

„Тело егзистира увек као медијско тело јер се репрезентује, контролише и конструише посредством различитих типова медијског посредовања тела које се једнако одвија у сасвим различитим друштвеним праксама - у домену дискурса медицине као друштвено институционализоване научне истине о телу, али и у домену забаве. Ова важност тела као објекта друштвеног посредовања потврђује тезу о модерном друштву као соматском друштву у коме тело егзистира као место транспозиције актуелних друштвено-политичких проблема, као чвориште уписивања различитих маркера идентитета, те као основни медиј материјализовања политичких акција и друштвених светоназора".

Наведеним пасусом др Алекса Милановић завршава своју студију/ докторску дисертацију „Медијска конструкција другог тела".

Аутор емисије: Светлана Јајић

број коментара 0 Пошаљи коментар