Соларис

Тема емисије: Ламарк и Дарвин у двадесет првом веку

Саговорник: др Алексеј Тарасјев, Институт за биолошка истраживања „Др Синиша Станковић"

Тријумф Дарвиновог и Воласовог објашњења главног механизма еволуционих процеса (случајне варијације и природно одабирање) над Ламарковим схватањем о наслеђивању стечених одлика један је од преломних момената у историји биологије и науке у целини. Током последњих 150 година, нарастајућа сазнања из многих области, понајпре генетике, екологије и ембриологије, довела су до проширене синтезе у теорији еволуције. У исти мах, напредак на пољу епигенетике, области која проучава сложене односе између генотипа и фенотипа, укључујући и могућност епигенетичког наслеђивања одређених особина (које не подразумева промену самог генског записа већ начина његовог „читања"), довела су и до поновног буђења интересовања за нека од ламаркистичких гледишта. То се, међутим, нипошто не може схватити као повратак на деветнаестовековну дебату, већ пре као незаобилазан саставни део трагања за дубљим и обухватнијим разумевањем еволуције живог света.

Музички уредник: Ивана Ђорђевић
Тон-мајстор: Љиљана Арсић
Аутор емисије: Срђа Јанковић

 

број коментара 0 Пошаљи коментар
Соларис Соларис

Аутор:
Срђа Јанковић

Емисија је посвећена темама из области природних наука које обухватају како базична, тако и примењена научна истраживања, са посебним освртом на научни метод, историју и филозофију науке, као и различите аспекте односа науке и друштва. Посебна пажња се поклања појашњењу и истицању кључних појмова и концепата од суштинског значаја за разумевање путева и процеса који воде ка научном сазнању. Саговорници у емисији обухватају научнике који се баве истраживањима из различитих области, од носилаца врхунских резултата и признања до оних који се налазе на почетку свог научног трагања, али и припаднике разноврсних професија који су у прилици да понуде релевантна мишљења о одговарајућим аспектима научних подухвата и науке у целини. [ детаљније ]