Знакови

Милета Продановић, Слике, Галерија Рима, Крагујевац

У крагујевачкој галерији Рима нове слике из циклуса "Екфразе" представио је Милета Продановић, уметник и писац, професор на Факултету ликовних уметности и Ректор Унивезитета уметности у Београду.

Као и у неким претходним случајевима, Продановић инспирацију за овај циклус налази у хришћанском визуелном наслеђу, овога пута то су две иконе Богородице које се чувају у колекцији Националне галерије у Вашингтону. Он фокусира детаље одежде које потом издваја и увеличава до великих формата (190 џ 120 цм) и класичним сликарским поступком, користећи акрил и позлату на платну, ствара (апстрактне) слике сасвим новог идентитета, код којих је део целине претворен у нову целину.

Овај поступак др Лидија Мереник, писац предговора каталога, назива "измишљањем слике". Према њеним речима, Продановић је од "измишљања историје" из циклуса 80-их и 90-их, рецентном серијом слика "Екфраза" стигао до још једне, сопствене обнове слике. "Екфраза, укратко, чини да путем снаге приче, језика, описаног, видимо описано као менталну слику. Сада се више не ради о томе да речи учине да видимо, већ да виђено (насликано) језиком беспредметног исприча фрагмент наратива предметно-фигуралне целине. У том погледу, то су до сада најзрелије, најуспешније његове слике, (које можемо разумети и као далеки ођек Иконокластичких таблица), сада сазреле, прочишћене, једноставне композиције и форме.

Причање поступком увећавања и узимањем златног као носиоца ритма на монохромном другом плану, представља оригиналан поступак у досадашњем делу Милете Продановића. Одавно одвикнут од једносмерног приповедања (како у сликарству, тако и у књижевности), он реверзијом смисла екфразе као да затвара одређени круг стваралачког кретања", записала је Лидија Мереник у каталогу изложбе.

Уредник и водитељ Знакова: Сава Ристовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар