Знакови

Зоран Димовски "Поклон", Ликовна галерија Културног центра Београда

Зоран Димовски већ више од тридесет година доказује да је цртеж једнако валидан свим осталим медијима у изражавању савремених поетика. То је показао и на изложби "Поклон" у Ликовној галерији Културног центра Београда. На шест цртежа великог формата Димовски је форму плаката и његово значење саопштавања употребио како би визуелно и идејно указао на алармантне појаве које нам се дешавају у савременом свету, од неразумевања у времену тоталних комуникација до погрешног схватања арапских избеглица. У центру визуелног исказа по први пут је реч и реченица, али су оне само репрезентације и метафора одређених процеса савременог света, те је сама дела могуће посматрати и као самостална остварења али и заједно, као својеврсну амбијенталну целину.

Стеван Вуковић је записао у предговору каталога: "Изложба радова Зорана Димовског која се представља под називом "Поклон" публику суочава са  ликовно транспонованим вербалним изразима, преузетим из регистра усмереног на политичко управљање индивидуалним и колективним телима. Они су стрпљивим и дуготрајним мануелним исцртавањем мотивски уведени у оквире крајње једноставних и композиционо сведених, али уједно гестуалним елементима веома богатих визуелних призора, који се, стога, могу третирати и као индексни трагови уметничког процеса. На прилично непосредан начин ти се призори отварају посматрачу као тоталитет приказаног, али уједно делују и детаљима који откривају начин изведбе и динамику телесних покрета који су до њега довели. Да би се радови сагледали треба уронити у детаље и пратити начине преплитања и сажимања колорних и гестуалних интензитета, у чијем динамичком међуодносу настају поља напетости којима је прожета целокупна површина цртежа".

Зоран Димовски је завршио Факултет ликовних уметности у Београду 1993. Уметничко-докторске студије завршио је 2017. године. Тренутно је ванредни професор на одсеку сликарства овог факултета. Остварио је бројне самосталне и групне изложбе како у земљи тако и у иностранству.

Уредник и водитељ Знакова: Сава Ристовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар