Читај ми!

Имагинарна едиција

Ервинг Гофман: Представљање рода (1/3)

У овом циклусу, до среде, 1. фебруара, у преводу Милице Јеремић, можете слушати један од пионирских текстова у области социолошког проучавања пола и рода.

Есеј „Представљање рода" (Gender Display) део је познате Гофманове студије Gender Advertisements, објављене најпре у часопису Studies in Visual Communication 1976. године, а потом и као књига, у издавачкој кући Макмилан, 1979. године. Полазећи од констатације да се различит третман мушкараца и жена у друштву често тумачи и оправдава здраворазумским веровањима која претпостављају одређене суштинске биолошке разлике између полова, Гофман указује да су многи чинови полног понашања, заправо, средства којима се те исте разлике производе. Отуда, према његовој дефиницији, „ако се род изједначава са културно успостављеним корелатима пола (било као последица биологије, било као последица учења), онда се родно представљање односи на конвенционализоване приказе ових корелата". Другим речима, у Гофмановој теорији род је „друштвено кодирана драматизација културне идеализације женске и мушке природе, која се игра за добро упућену публику". У том смислу, померајући фокус са унутарњих индивидуалних процеса на сферу интеракција, он род посматра као „својство постигнуто ситуираним понашањем",тј. као нешто што се ствара кроз интеракције и истовремено структурише интеракције.

Уредник: Предраг Шарчевић

број коментара 0 Пошаљи коментар