Студије и огледи

Милосав Гудовић: Умеће тумачења – феноменолошка и акроаматска диференција

У емисији Студије и огледи од 23. до 27. маја можете слушати текст Милосава Гудовића „Умеће тумачења – феноменолошка и акроаматска диференција”.

Саставни и неизоставни део филозофског живота је размена идеја и аргумената, нератоборна полемика. У делу Мартина Хајдегера таквих плодних полемика било је много, а међу његовим расправама с филолофима нарочито се издваја херменеутички дијалог са Емилом Штајгером, швајцарским теоретичарем и историчарем књижевности. Штајгер се у свом предавању о уметности интерпретације посебно осврнуо на песму Светиљци Едуарда Мерикеа. Тумачење те песме је било повод кореспонденције с Хајдегером, у којој су дошле до изражаја кључне разлике у приступу песничком делу. Милосав Гудовић разматра основни правац овог мисаоног сучељавања и раскорака, пратећи његова стварна достигнућа и могуће учинке на пољу разумевања песништва бидермајера. Та епигонска епоха у Гудовићевом тексту служи као повод филозофској тематизацији хајдегеровског мотива „идолатрије епигонства". Аутор се посебно посвећује идеји карневала и њеној великој, премда на први поглед маргиналној, улози у критичкој реконструкцији Хајдегерове (позне) мисли.

Уредница циклуса Тања Мијовић.број коментара 0 Пошаљи коментар