Читај ми!

Студије и огледи

Милан Суботић: Историја и политика Ерика Хобсбаума у кратком XX веку

У емисији Студије и огледи, од понедељка, 31. јануара, до петка, 4. фебруара, можете слушати текст Милана Суботића „Историја и политика Ерика Хобсбаума у кратком XX веку”.

Подсећање Милана Суботића на Хобсбаумов живот и обимно дело није превасходно мотивисано чињеницом да се управо ове године навршава деценија од његове смрти. Још за живота сматран „најутицајнијим историчаром", Ерик Хобсбаум и данас представља једног од најпревођенијих аутора чије књиге о „дугом XIX" и „кратком XX веку" широм света досежу милионске тираже. Његов обимни опус обухвата разноврсне теме – од историје радничког покрета, развоја капитализма, индустријске револуције и империјализма, преко историје политичких идеологија и покрета, до анализе уметничког стваралаштва и феномена масовне културе.

Без амбиције да интерпретира целину Хобсбаумовог дела, Суботић се у овој студији превасходно бави односом између Хобсбаумове концепције „социјалне историје" и његових политичких уверења. У интерпретацији овог односа аутор полази од излагања Хобсбаумове биографије у којој идентификује мотиве његове трајне емоционалне привржености комунистичком покрету, као и усвајању марксизма као теоријске парадигме за интерпретацију прошлости, садашњости и будућности људског друштва. Захваљујући недогматском истраживачком духу и способностима сагледавања целине друштвеног живота, Хобсбаумов „историјски материјализам" је, по оцени аутора, демонстрирао своје врлине у трилогији посвећеној istoriji XIX века. Насупрот томе, у анализи века започетог Октобарском револуцијом и окончаном сломом реалног социјализма, управо поменута Хобсбаумова политичка и теоријска уверења у значајној мери су утицали на ограничења и слабости његових историографских увида.

Текст чита Александар Божовић.
Уредница Оливера Нушић.број коментара 0 Пошаљи коментар