Читај ми!

Студије и огледи

Дивна Вуксановић: Нагласци. Категорија узвишеног у савременој естетској култури

У емисији Студије и огледи 6. и 7. децембра можете слушати текст Дивне Вуксановић „Нагласци. Категорија узвишеног у савременој естетској култури”.

 Овим текстом Дивна Вуксановић настоји да скицира референтни оквир за схватање појма узвишеног у контексту уметничког стваралаштва данас. Основна идеја јесте да се естетички истражи на који се начин узвишено појављује у савременом добу, како унутар естетичких теорија тако и с обзиром на одређене поетике и конкретно уметничко стваралаштво. Ослањајући се на естетичку традицију, али и на новија схватања манифестовања узвишеног у савременој уметности, ауторка као две референтне тачке интерпретирања издваја Кантово схватање узвшеног (природе) и Берково разумевање узвишеног у уметности, док варијације примењене на наше доба представљају окосницу рада.

Кључна разлика у сагледавању узвишеног између раније фазе капитализма и ове данашње састоји се у спрези коју ова категорија успоставља с новим технологијама, што се рефлектује и на свет уметности. Савремени уметници у својим поетикама, које реализују у најразличитијим радовима и акцијама, неретко користе технологију као носиоца могућности доживљаја узвишеног код реципијената. Истовремено, нове технологије обезбеђују савременој уметности, што делује у времену неолибералног капитализма, не само могућност прекорачења границе естетског и досезање осећаја узвишеног, већ и комерецијализовање таквих подухвата. Експлоатисање категорије узвишеног, уграђене у неке од савремених поетика, карактеристично је за наше време, које се одређује кроз примат профита у односу на било које естетско/уметничко својство које манифестује савремена уметност, сматра Дивна Вуксановић.

 

Читао је Александар Божовић.
Уреднице емисија Оливера Нушић и Тања Мијовић.