Студије и огледи

Александар Бошковић: Савремена антропологија – основни правци и теоријски модели (3/6)

У овој емисији можете слушати делове обимније студије Александра Бошковића из рукописа његове нове књиге „Од каменог доба до компјутера: историја антропологије”.

У првом делу текста, аутор упућује на неколико праваца у којима се данас креће социјална и културна антропологија, с акцентом на проучавање тела и антропологију односа међу половима, првенствено на основу истраживања и радова Мерлин Стратерн и Хенријете Мор, професорки на Одељењу за антропологију у Кембриџу између 1993. и 2013. године. Такође се бави и проблематизовањем теренских истраживања, утицајима антропологије на друге научне дисциплине, као и променама теоријских парадигми које наглашавају питање разумевања због чега људи раде то што раде.

У другом делу текста Бошковић представља још нека од новијих подручја истраживања, почевши од разматрања праксе и доприноса Американке Шери Ортнер, па све до онога што се обично назива „онтолошким заокретом" у антропологији, посебно разматрајући доприносе бразилских антрополога Апаресиде Виласе и Едуарда Вивеироса де Кастра. Овај део текста завршава се освртом на проучавање климатских промена и утицаја људи на животну средину, преко утицајне, премда не увек и најсрећније образложене, идеје „антропоцена".

Коначно, у трећем делу текста понуђен је осврт на развој антрополошких традиција изван „центара", пре свега у Бразилу, али и у Србији, Хрватској и Словенији.

Спикерска интерпретација текста: Александар Божовић
Уредник: Предраг Шарчевићброј коментара 0 Пошаљи коментар