Стереорама – Ноћни програм

Композиције Антоана Маоа, Јана Ладислава Дусека, Ијасинта Жадена и Доменика Скарлатија

01.05 Јан Ладислав Дусек
Концерт за клавир у ге молу опус 49
Изводе Андреас Штајер, клавир и ансамбл Кончерто Келн


01.3
5 Ијасинт Жаден
Гудачки трио број 1 у Ес дуру
Изводи Ансамбл Лезадју


02.00 Антоан Мао
Концерт за флауту у е молу (8,40)
Симфонија број 1 у Еф дуру (8,16)
Симфонија опус 2 број 4 (15,22)
Изводе Бодуен Жио, флаута и ансамбл Камерата Леодиензис под управом Хуберта Шонброта


02.3
5 Ијасинт Жаден
Гудачки трио број 2 у Ге дуру
Изводи Ансамбл Лезадју


02.5
5 Доменико Скарлати
Сонате за чембало, Киркпатриков број 1-7
Изводи Кенет Вајс, чембало


03.1
5 Антоан Мао
Симфонија број 5 у Де дуру (8,49)
Концерт за флауту у де молу (7,02)
Симфонија опус 2 број 6 у А дуру (15,22)
Изводе: Бодуен Жио, флаута, Доминик Хојбрехтс, виола и ансамбл Камерата Леодиензис под управом Хуберта Шонброта


03.4
5 Јан Ладислав Дусек
Концерт за клавир у Бе дуру опус 22 (24,19)
Табло „Марија Антоанета" опус 23 (11,46)
Изводе Андреас Штајер, клавир и ансамбл Кончерто Келн


04.
20 Ијасинт Жаден
Гудачки трио број 3 у Еф дуру
Изводи Ансамбл Лезадју


04.
40 Доменико Скарлати
Сонате за чембало, Киркпатриков број 8-15
Изводи Кенет Вајс, чембало