Нова дискографија – Симфоније за гудаче К. Ф. Е. Баха

Представљамо албум са комплетним симфонијама за гудаче Карла Филипа Емануела Баха, које је пре три недеље објавила издавачка кућа Хармонија мунди.

На албуму ова дела изводи угледни ансмбл Љи Инкоњити предвођен виолинисткињом Амандин Бејер, који се од 2006. године са успехом бави интерпретацијама музике барокне епохе. На њиховом претходном албуму из 2018, први пут су се отиснули у воде класицизма, интерпретирајући концерте Јозефа Хајдна посвећене принцу Естерхазију, а сада истражују звучни свет преткласичне епохе, са шест симфонија за гудаче Карла Филипа Емануела Баха, посвећеним још једном значајном мецени из овог доба, Барону ван Свитену. Дела која је ансамбл Љи Инкоњити извео на овом албуму представљају неке од најкреативнијих страница у опусу Карла Филипа Емануела Баха, којима је он отворио како врата бечког класицизма, тако и стилске епохе која ће примат преузети скоро шездесет година након настанка ових композиција – романтизма. Овај искорак ка будућности који је композитор начинио са својих шест дела из 1773, демонстриран је контрастом између овог корпуса и интерполираним седмим симфонијским остварењем обухваћеним овим издањем, које је оличење естетике галантног стила - красе је непосредност, чак и извесна површност у тежњи ка занимљивим звучним ефектима и "егзотичном" призвуку, попут увођење "фанданго" ритмова у лаганом ставу. Са друге стране стоји опус од шест симфонија посвећених Ван Свитену, у којима нема назнака сентименталности или екстраваганције. Према речима Амандин Бејер, ова дела су „манифест суверене имагинације Карла Филипа Емануела Баха у којима је он себи дозволио велику смелост, свесно кршећи правила како би постигао свој циљ”, створивши музику која нема нити претходника, нити парњака међу његовим савременицима.

Уредница емисије:Ивана Неимаревић