Читај ми!

Студије и огледи

Виктор Сегален: Оглед о егзотизму – естетика различитости

Према Виктору Сегалену, егзотизам је суптилна уметност приступа Другом и Различитом, што је почетком прошлог века, у време колонијалног универзализма, звучало готово јеретички. Оглед о егзотизму – саткан од фрагмената и скица које су постхумно објављене тек 1955. године у часопису Mercure de France – до данас је задржао сву своју „снагу и дрскост”.

„Сегаленова езотерична Различитост [...] постаје основа естетике егзотизма који у текст уводи игру различитих језика, дијалеката, идиолеката, која далеко превазилази колонијалне клишее и уобличава се у недовршеном низу фрагмената, бележака и расправа као осећај за препознавање различитости, као способност за чуђење, за дивљење и за разумевање разлика, отварајући се за мноштвеност људских култура. Опажање различитости је, каже Сегален, ’спознаја да постоји неко ко нисам ја’; моћ егзотизма напросто је моћ да се појми други. Израз који Сегален употребљава на француском, concevoir autre, двосмислен је: може бити реч о поимању стварности постојања другог, али се овај израз може протумачити и као други начин поимања ствари. И управо то concevoir autre Сегален развија у свом Огледу о егзотизму, којем се стално враћао, и до смрти га није завршио. Током четрнаест година, испробавао је различите приступе размишљању о егзотизму, који полако постаје естетика трагања за различитошћу, чувања свести о разликама и осећаја за различито, естетика захваљујући којој човек постаје свеснији разлика међу људима, и осетљивији за њих...”

(извод из уводног текста Александре Манчић)

Превод с француског: Александра Манчић 
Текст чита: Душица Мијатовић
Уредник: Предраг Шарчевић