Читај ми!

Студије и огледи

Лино Вељак: Верски фундаментализам и лажне алтернативе

У циклусу Студије и огледи можете пратити делове текста Лина Вељака „Верски фундаментализам и лажне алтернативе”.

Велики део опуса загребачког филозофа Лина Вељака заузима суочавање са оним што он назива лажним алтернативама. Уколико, дакле, с једне стране, имамо екстремну позицију каква је верски фундаментализам, онда је потребно препознати шта се налази на супротној страни, шта би била алтернатива верском екстремизму. Нека од најбржих и најпознатијих решења се, међутим, како показује Вељак, могу посматрати као једнако екстремна и, самим тим, неделотворна. Или, речником који је ближи Вељаковој систематичности, нетолеранцијом према религији не можемо се супротставити оном екстремном у религији самој. Уколико, на пример, прозиремо само екстремне тврдње и екстремна тумачења у исламу, а да нисмо у стању препознати исти такав екстремизам у хришћанству, алтернативе које нудимо не могу се другачије разумети до као лажне. Лажна алтернатива, наиме, није алтернатива, него само још мало истог под другачијом образином. 

У систематском вођењу текста и систематском извођењу последица религијских поставки, Вељак ступа на широко и узаврело поље актуелних расправа настојећи да, колико је год то могуће, заведе известан ред и, на филозофској основи, понуди могуће путеве кретања.

Вељакову књигу Изазови нашег времена, из које је преузет овај текст, објавиће Филозофска истраживања из Загреба. 

Читао је Александар Божовић
Уредник Иван Миленковић